Pro společnost CREDIT holding s.r.o., která působí v oblasti poskytování úvěrů zajištěných nemovitostí, jsme navrhli a vytvořili PPC kampaně na Google Ads a Skliku, které nadále spravujeme. K tomu jsme provedli vylepšení na webových stránkách (které vytvářela jiná společnost), především co se týče rychlosti načítání.

Zadání

V průběhu roku 2021 jsme jako zakázku pro společnost CREDIT holding dostali zadání optimalizace již běžících PPC kampaní na Google Ads a Skliku. Kampaně dle zadavatele nebyly v ideálním stavu a negenerovaly cílené výsledky. Hlavním problémem byla nízká kvalita leadů, kdy oproti cílové skupině (movitější klienti schopní zaručit úvěr nemovitostí) byla většina leadů zaměřená na drobné půjčky bez schopnosti zajištění.

Průběh zakázky:

  • Po podrobné analýze analytiky dosavadních kampaní jsme narazili hned na dva zásadní problémy
    Velká část prostředků byla věnována klíčovým slovům a umístěním, která nebyla pro klienta relevantní.
    Search kampaně vykazovaly násobně větší výkon než display kampaně. Přesto se na display kampaně utrácela značná část rozpočtu.

Jako řešení jsme tedy navrhli:

  • Předělání struktury kampaní pro snažší optimalizaci a lepší souvislost se způsobem vyhledávání.
  • Vytvoření kvalitnějších reklam a sestavení lepších seznamů klíčových slov.
  • Kompletní úpravu a znásobení počtu negativních vyhledávacích slov, čímž jsme vyřešili problém s irelevantními klíčovými slovy.
  • Zavedení mnohem podrobnějšího monitoringu kampaně a analytiky dat kampaně pro účely průběžných vylepšení kampaně.
  • Změnu display kampaně na retargeting mířící pouze na zákazníky, kteří již web navštívili.

Výsledek

Jako výsledek se během prvních tří měsíců spolupráce dostavilo okamžité výrazné zefektivnění kampaně.

Došlo ke snížení ceny za konverzi o 21% (oproti předchozím 8 měsícům roku, kdy kampaně spravovala jiná společnost) a zároveň výrazné zlepšení průměrné kvality leadu. Tyto dvě skutečnosti dohromady znamenají několikanásobné zlepšení efektivity reklamních kampaní v průběhu několika měsíců.

Do budoucna kromě pokračování v průběžné optimalizaci kampaní plánujeme provádění dílčích vylepšení na již existujícím webu za účelem navýšení úspěšných konverzí a další rozšiřování reklamní kampaně, mimo jiné i na vedlejší produkty zadavatele.

Další kroky

Dalším krokem je výrazné zrychlení načítání webových stránek creditholding.cz pro zvětšení počtu konverzí, spolu s dalšími vylepšeními především v souvislosti s formuláři pro žádost o úvěr. Tyto webové stránky byly vytvořeny jinou společností, a my je nyní zlepšujeme pro konkrétní potřeby PPC marketingu.